Home > Sectoren > Varkenshouderij > Rapporten Bigvitaliteit

Rapporten Bigvitaliteit

  • Verdeling van de vier meest voorkomende uitvalredenen in de kraamstal van de laatste 8 weken per week.
  •  Verdeling van alle uitvalredenen in de kraamstal bij de 1e worps  van de laatste 8 weken.
  • Verdeling van alle uitvalredenen in de kraamstal van alle zeugen van de laatste 8 weken.
  • Verdeling van de uitvalredenen van de gespeende biggen van de laatste 8 weken.

Wageningen UR en de betrokken varkensdierenartsen hebben de checklist Bigvitaliteit opgesteld. Met de checklist kunt u samen met uw dierenarts of voeradviseur aan de slag om de succesfactoren en de verbeterpunten op uw eigen bedrijf inzichtelijk te maken. 

De stuurgroep Bigvitaliteit bestaat uit: Dierenbescherming, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Nevedi, Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Topigs Norsvin, PIC, Next Genetix, Vereniging Biologische Varkenshouders (VBV), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Vee & Logistiek Nederland (V&LN).

Geef u nu op!

Aanmelding Bigvitaliteit

Aanmelding Bigvitaliteit

AgroVision Nieuws

Controleer uw zeugen op aanwezigheid

30-08-2018
Varkenshouderij

De kans dat een plasticnummer bij zeugen kwijtraakt is altijd aanwezig. En dan is het lastig om het dier terug te...
Verder lezen

Verder lezen