Home > Sectoren > Varkenshouderij > PigVision > PigVision Zeugen Basis > Optimaal Inseminatiemoment

Optimaal Inseminatiemoment

Het op het juiste moment dekken van zeugen is medebepalend voor het bedrijfsresultaten van een bedrijf. Maar hoe maak je die inzichtelijk? De varkenshouder heeft behoefte aan de juiste rapportage. Welke inseminator scoort beter, en waarom? En hoe krijg je een minder-scorende inseminator naar een hoger niveau.

De bepaling van het juiste inseminatiemoment gebeurt nu visueel door de inseminator. Varkens KI Nederland heeft een protocol opgesteld om te bepalen wat het juiste dekmoment is. Doordat de inseminator de stareflex gaat scoren, is hij/zij alerter om op het juiste moment te insemineren. Het verschil tussen het niet of juist wel op het juiste moment insemineren van een zeug kan oplopen tot 2 á 3 totaal geboren big per zeug per jaar.

Effect van het juiste inseminatiemoment op het aantal totaal geboren biggen

Bepalen van het optimale inseminatiemoment

Bij het bepalen van het optimale inseminatiemoment kijken we naar de stareflex bij de zeugen. Dit is het moment waarop de zeug toestaat door een beer gedekt te worden.

Scoren van de stareflex:

0: de zeug vertoont geen enkele op handen zijnde kenmerken van bronst.

2: met veel moeite.

4: na enig geduld en aandringen.

6: redelijk snel, wel met hulp.

8: geen moeite, niet blijvend

10: uit zichzelf, minuten blijvend.

In de praktijk

Klik op de afbeelding om te zien hoe er in de praktijk wordt gewerkt met Optimaal Inseminatiemoment

Grafiek, Resultaten obv Stareflex

Grafiek, Resultaten obv interval spenen

Resultaten naar inseminator

Wilt u hulp bij OIM?

support@agrovision.nl

AgroVision Nieuws

Eerst uitval bij biggen, daarna spenen invoeren

29-10-2018
Nieuws, Varkenshouderij

U gebruikt de PigVision Mobile app en u vraagt zich af waarom u bij de speenlijst de uitval van de biggen niet kwijt...
Verder lezen

Verder lezen