Home > Sectoren > Varkenshouderij > Pigmanager > Bedrijfsvergelijking

Bedrijfsvergelijking van AgroVision

Als gebruiker van Pigmanager kunt u gratis deelnemen aan de bedrijfsvergelijking van AgroVision. Met de bedrijfsvergelijking van AgroVision kunt u leren van uw collega's. Door de gegevens van bedrijven te vergelijken kunt u aanknopingspunten vinden om de bedrijfsvoering van uw varkenshouderij verder te verbeteren.

Heeft u uw bedrijfsgegevens ingestuurd, dan kunt u direct een 3-tal rapporten opvragen:

 • Een sterkte-zwakte analyse, waarbij de basiskengetallen van uw bedrijf worden vergeleken met een referentiegroep. U ziet direct op welk gebied u het beter of slechter doet dan uw referentiegroep.
 • Referenties, waarbij uw bedrijfskengetallen worden vergeleken met het landelijke gemiddelde, en waarbij alle bedrijven worden ingedeeld in 4 klassen.
 • Ranglijst, waarbij uw bedrijf in een ranglijst van vergelijkbare bedrijven wordt opgenomen en u zo direct ziet hoe uw bedrijf het doet t.o.v. andere individuele bedrijven.

De gegevens van andere bedrijven zijn niet herkenbaar of herleidbaar.

Veelgestelde vragen

 • 1. Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw bedrijfsgegevens worden opgeslagen op de server van AgroVision. Die is goed beveiligd en alleen toegankelijk voor  bevoegden, zoals bijvoorbeeld een begeleidende organisatie die Varkensmonitor gebruikt en die u gemachtigd heeft, uw gegevens te ontvangen.

 • 2. Is mijn privacy gewaarborgd?

AgroVision kent een lange traditie in het uitvoeren van bedrijfsvergelijkingen, met name in de varkenshouderij en melkveehouderij. AgroVision stelt zich ten doel om het verzamelen en verwerken van de gegevens zo transparant mogelijk te laten plaatsvinden. Opslag en verwerking van gegevens vindt plaats conform de geldende regelgeving en richtlijnen in Nederland (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

U kunt een exemplaar van de privacyverklaring van AgroVision downloaden.

 • 3. Hoe kan ik gegevens insturen?

-          Ga naar Systeembeheer.

-          Kies Internet diensten, Bedrijfsvergelijking, Zeugen of Vleesvarkens.

-          Volg de aanwijzingen op het scherm.

 • 4. Hoe kan ik extra instellingen doen?

Na het insturen van de bedrijfsvergelijking worden een aantal extra vragen gesteld, die worden gebruikt om de referentiegroepen te bepalen.

 • 5. Hoe kan ik een begeleidende organisatie mijn gegevens beschikbaar stellen?

Dit kan op 2 manieren. De begeleidende organisatie vraagt u om een schriftelijke machtiging, die door AgroVision wordt bewaard. AgroVision zal uw gegevens doorsturen naar uw begeleidende organisatie.
Daarnaast wordt na het insturen van uw bedrijfsgegevens gevraagd of u aanvullende gegevens wilt invoeren. Kies dan ja en volg de aanwijzingen op het scherm.

 • 6. Hoe kan ik een begeleidende organisatie die mijn gegevens ontvangt verwijderen?

Zie vraag 4. U deselecteert de organisatie die uw gegevens niet meer mag ontvangen.

 • 7. Hoe kan ik instellen dat mijn gegevens automatisch na het verstrijken van een maand of kwartaal verstuurd worden?

Dit kan alleen met Pigmanager en is een instelling in uw programma. Voor het instellen gaat u als volgt te werk:

-          Ga naar Systeembeheer.

-          Kies Systeembeheer, Instellingen, Programma en het tabblad Bedrijfsvergelijking.

In onderstaand scherm vinkt u “Insturen bedrijfsvergelijking varkens automatisch” aan.

 • 8. Ik heb al ingestuurd, maar krijg een overzicht terug, waarop staat dat mijn gegevens niet compleet of correct zijn. Wat moet ik doen?

U voegt de ontbrekende gegevens toe of wijzigt de foutieve gegevens in Pigmanager en stuurt de gegevens opnieuw in. Dit kan tot 2 maanden na het verstrijken van de periode. Voor het opnieuw insturen zie vraag 3.

 • 9. Ik heb al ingestuurd, maar ik wil toch nog wat wijzigen. Wat moet ik doen?

U wijzigt de foutieve gegevens in Pigmanager en stuurt de gegevens opnieuw in. Dit kan tot 2 maanden na het verstrijken van de periode. Voor het opnieuw insturen zie vraag 3.

Onze cijfers in de pers

AgroVision kiest er voor geen kengetallen openbaar te maken. Het komt voor, dat er kengetallen worden gepubliceerd met onze naam eronder. Wij vragen gebruikers van de kengetallenspiegels geen cijfers openbaar te maken, soms gebeurt het toch. We doen ons best het tegen te gaan, heeft u vragen over de openbaarheid van de cijfers. Neem contact op met Linda Damen

Naast het vergelijken van uw bedrijf met andere varkenshouders is er nu ook de mogelijkheid om uw bedrijf te vergelijken met specifieke bedrijfsgroepen.

Dossier Nieuwe uniformering Kengetallen

U heeft gelezen over de wijzigingen in de uniformeringsafspraken. Hier lichten wij toe wat er inhoudelijk veranderd voor een zeugen- of vleesvarkenbedrijf.

AgroVision Nieuws

Eerst uitval bij biggen, daarna spenen invoeren

29-10-2018
Nieuws, Varkenshouderij

U gebruikt de PigVision Mobile app en u vraagt zich af waarom u bij de speenlijst de uitval van de biggen niet kwijt...
Verder lezen

Verder lezen