VarkensMonitor

Met de varkensmonitor kunt u snel en actuele cijfers van uw klanten bekijken, en daarnaast een vergelijking maken met alle klanten van uw eigen organisatie, naast een landelijk gemiddelde. U kunt zelf rapporten samenstellen aan de hand van groepsselecties, kengetallenselecties, periodes. De Varkensmonitor is helemaal naar uw wensen te vormen, klik hier voor een overzicht van de modules.

Modules voor de VarkensMonitor

Aantallen

Met deze module kunt u de keuze uit de vleesvarkens kengetallen uitbreiden. Klik hier voor de uitbreidingsmogelijkheden.

Data-export

Met deze module kunt u overzichten exporten d.m.v. een csv-bestand. Dit bestand kunt u naar eigen inzicht bewerken.

CRM-import

Informatie over klanten, producten en diensten uit het eigen CRM-systeem kunnen automatisch in de Varkensmonitor worden ingelezen en aan de bedrijfsresultaten van de klant worden gekoppeld. Het is ook mogelijk manueel deze gegevens  te koppelen.

Maandbasis

Met deze module is het mogelijk de volgende periodeselecties te maken: de standaard periodes van jaren, kalender kwartalen en halfjaarperiodes worden uitgebreid met maanden, voortschrijdende maand,kwartaal,jaar periodes.

Portaalrapportage

Met deze module kunnen door u zelf gekozen overzichten die zijn aangemaakt in de Varkensmonitor beschikbaar worden gesteld aan uw klanten. Deze overzichten kunnen beschikbaar worden gemaakt op uw eigen Internetportaal. Hiermee kunt u aan uw klanten extra informatie aanbieden en de toegevoegde waarde van uw Internetportaal vergroten. De overzichten kunnen aangepast aan de huisstijl van uw organisatie.

Signalering

Hiermee kunt u signaleringen van klanten via e-mail naar de buitendienst sturen. U kunt grenzen voor diverse performance indicatoren instellen en hiermee uw buitendienstformule nog efficiënter opzetten. U wordt geïnformeerd welke bedrijven wel of niet gegevens hebben ingezonden en signaleringen omschrijven als de resultaten per bedrijf buiten de gestelde grenzen vallen.

Voerdetail

Wilt u de prestaties van voersoorten op de praktijkbedrijven nauwgezet volgen en analyseren, dan levert deze module u per bedrijf op per koppel een informatie over welke specifieke voersoorten en de hoeveelheden zijn  gevoerd. Daarbij wordt een opsplitsing gemaakt naar het type voer (start-, overgangs- of eindvoer).  In Pigmanager kunnen daarvoor de specifieke artikelcodes worden vastgelegd en eventueel automatische worden geregistreerd via de Edi-factuur module.

Landen

Met de landenmodule is het mogelijk een vergelijking te maken tussen bedrijven (afnemers) per land. Tevens krijgen buitenlandse afnemers de mogelijkheid om gegevens in te sturen naar uw organisatie.

Doelstellingen

Hiermee kunt u per bedrijf (afnemer) de doelstelling (streefwaarde) instellen met behulp van uw eigen kengetallenset. Deze doelstellingen zijn af te zetten tegen de individuele kengetallen van het bedrijf (afnemer). Met de sterkte/zwakte analyse worden de doelstellingen vergeleken met het behaalde resultaat en vetaalt naar financiële verbeterpunten voor uw afnemer.

TargetScan

Hiermee kunt u targets per klant instellen en de rapportage hiervan via e-mail naar de buitendienst sturen. U kunt grenzen voor diverse performance indicatoren instellen en hiermee uw buitendienstformule nog efficiënter opzetten. U wordt geïnformeerd welke bedrijven wel of niet gegevens hebben ingezonden. De buitendienst krijgt een rapportage van de targets die ingesteld zijn per klant.

Studiegroepen

Met deze module kunt u eenvoudig uw klantgroepen clusteren

Modules

PigVision MultiSite Reporting Consultant bestaat uit de modules:

  • MSR Consultant Bedrijfsanalyse: Overzichten met de kengetallen van de geïmporteerde bedrijven met zeugen. Dit biedt de perfecte Benchmarking tool.
  • MSR Consultant Cyclusanalyse: Analyses op zeug- en cyclusniveau met alle zeugen en cycli van deze bedrijven.

AgroVision Nieuws

Eerst uitval bij biggen, daarna spenen invoeren

29-10-2018
Nieuws, Varkenshouderij

U gebruikt de PigVision Mobile app en u vraagt zich af waarom u bij de speenlijst de uitval van de biggen niet kwijt...
Verder lezen

Verder lezen