Home > Sectoren > Varkenshouderij > Kengetallenspiegel

Kengetallenspiegel

Twee keer per jaar maakt AgroVision een groot scala aan vergelijkende overzichten gebaseerd op de technische, economische en mineralen kengetallen van zowel de zeugen- als de vleesvarkenshouderij. Publicatie daarvan gebeurt in het periodiek Kengetallenspiegel.

Om de ontwikkeling van de varkenshouderij goed in beeld te kunnen brengen, heeft AgroVision de Kengetallenstatistiek. Daarin worden cijfers van de afgelopen 20 jaar in grafiekvorm gepresenteerd.

Onze cijfers in de pers

AgroVision kiest er voor geen kengetallen openbaar te maken. Het komt voor, dat er kengetallen worden gepubliceerd met onze naam daaronder. Wij vragen gebruikers van de kengetallenspiegels geen cijfers openbaar te maken, soms gebeurt het toch. We doen ons best het tegen te gaan, heeft u vragen over de openbaarheid van de cijfers. Neem contact op met Linda Damen

AgroVision Nieuws

Sneltoetsen in Pigmanager

28-06-2018
Varkenshouderij

We krijgen regelmatig de vraag waarom de rekenmachine uit Pigmanager is gehaald. Het icoontje is weg, maar u roept...
Verder lezen

Verder lezen