Home > Sectoren > Pluimveehouderij > LegMonitor

LegMonitor

Met LegMonitor heeft u de mogelijkheid uw pluimveegegevens beschikbaar te stellen aan organisaties zoals voerleveranciers. Er kan hierbij onderscheid worden gemaakt tussen alleen technische of zowel technische als ook financiële gegevens. Vanuit LegManager Centrale Verwerking kunt u ook de gegevens van koppels beschikbaar stellen voor LegMonitor.

De organisaties krijgen alle klanten die toestemming hebben gegeven op naam beschikbaar en kan de koppels van deze klanten inzien. De gegevens zijn zowel op koppelniveau als levensweekniveau beschikbaar.

Benchmarkoverzicht

Het belangrijkste overzicht uit de LegMonitor is het benchmarkoverzicht. Op het benchmarkoverzicht wordt de geselecteerde koppel van een pluimveehouder vergeleken met het:

  • Organisatiegemiddelde en 25% beste en 25% slechtste van de organisatie
  • Landelijk gemiddelde en 25 % beste en 25% slechtste landelijk

Bij de vergelijking kunt u naast de eerder genoemde referenties (handelsnorm, huisvestingssysteem, etc.) ook extra referenties instellen zoals op koppelgrootte en levensweek. 

Voorbeelden van specifieke LegMonitor-overzichten:

  • Resultaat van alle afgesloten koppels naar huisvestingssysteem
  • Resultaat van alle afgesloten koppels naar handelsnorm (biologisch, vrije uitloop, scharrel, kooi)
  • Resultaat van alle koppels in levensweek (bijvoorbeeld 50 weken)
  • Resultaat over een willekeurige tijdsperiode (koppels opgezet of afgesloten: van .. t/m ..)
  • Ranglijsten van bijvoorbeeld alle scharrel koppels (op basis van bijvoorbeeld leg %)

Nieuws uit de Pluimveehouderij

Categorie 300 op veesaldo-kaart

14-12-2016
Pluimveehouderij

U kunt al veesaldokaarten opvragen, dit kan per koppel of over het hele bedrijf. Tot nu, was dat alleen mogelijk voor...
Verder lezen

Verder lezen