Home > Sectoren > Pluimveehouderij > LegManager

LegManager

LegManager is een onafhankelijk managementprogramma voor legpluimveehouders via internet. Het programma biedt pluimveehouders technisch en financieel inzicht in het resultaat van zowel lopende als afgesloten koppels. Bovendien kan de pluimveehouder zijn resultaten vergelijken met vergelijkbare koppels van collega’s o.b.v. eikleur, handelsnorm, koppelgrootte, huisvestingssysteem en tijdsbestek. Het resultaat, afgestemd op het lopende koppel, of op afgesloten koppels, wordt weergegeven ten opzichte van het normgemiddelde van de door u gestelde referentie of t.o.v. productienormen, in cijfers, tabellen en inzichtelijke grafieken. Voor de mestboekhouding worden er automatisch veesaldokaarten bijgehouden.

Gegevens vastleggen

De meeste gebruikers kiezen er voor om de gegevens op weekniveau bij te houden. Gebruikers kunnen ook op dagniveau registeren, net als op de legkalender. De keuze is aan de pluimveehouder om ook financiële gegevens te registreren. De volgende gegevens worden onder andere per koppel vastgelegd:

 • Koppelgegevens: stal, huisvestingsysteem, opzetdatum, merk hen, aantal hennen, hennenleverancier / broederij, voerleverancier, handelsnorm eieren, prijsafspraak eieren, etc.
 • Technische gegevens: uitval, aantal eieren 1e soort, 2e soort, eigewicht, voerverbruik, uitval, etc.
 • Financiële gegevens: opbrengst eieren, kosten voer.
 • Toegerekende kosten: energie, gezondheidszorg, strooisel, mestafzetkosten, etc.

Wat levert LegManager u op?

 • Inzicht in technische en financiële resultaten
 • Gemakkelijk vergelijken
 • Inzichtelijke grafieken
 • Vinger aan de pols
 • Gebruiksgemak
 • Bereikbaar vanaf elke PC of tablet met internet
 • Rapportage 24/7 beschikbaar
 • Adviseurs kunnen meekijken

Probeer LegManager 3 maanden gratis!

Maak nu 3 maanden gratis gebruik van LegManager en ontdek de voordelen van het programma zelf. Voor het verstrijken van de proefperiode nemen wij contact met u op met de vraag of wilt overgaan tot aanschaf van LegManager. U zit dus nergens aan vast!

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op. Heeft u nog vragen? Deze kunt u invullen bij Opmerkingen.

Handig: Gratis Legmanager Mobile

Nieuw: Voerfacturen automatisch inlezen

Het voer heeft ook in de pluimveehouderij een groot aandeel in de kosten. Om de kostprijs van uw eieren eenvoudig in beeld wil krijgen kunt u nu de voerkosten automatisch inlezen.

Nieuw: Vergelijk met 25% beste bedrijven

Omdat u als ondernemer graag vooruit wilt met uw bedrijf, is vergelijken met bedrijven die het goed doen wenselijk. U kon al met de landelijke gemiddelden vergelijken, maar nu kunt u per specifiek kengetal aangeven of u zich landelijk of met de 25% bestpresterende koppels wilt vergelijken. Vergelijk bijvoorbeeld met koppels met het hoogste legpercentage of het laagste uitvalspercentage.

Nieuw: Categorie 300 op veesaldokaart

U kunt al veesaldokaarten opvragen, dit kan per koppel of over het hele bedrijf. Tot nu, was dat alleen mogelijk voor diercategorie 301 (hennen en hanen van 18 weken of ouder). Voor bedrijven die de hennen eerder inzetten, toont LegManager de veesaldokaart per diercategorie, het aantal dierdagen en het gemiddeld aantal dieren binnen een jaar.

Nieuw: Snavelbehandeling

Vanaf 1 september 2018 wordt het verbod op snavelbehandelingen actief. In de nieuwste versie van LegManager is het mogelijk om aan te geven of  bij het koppel snavelbehandelingen zijn uitgevoerd of niet. Alle bestaande koppels krijgen mee dat de snavels behandeld zijn. Klopt dit niet voor uw koppel, dan kunt u dit zelf aanpassen. U kunt ook op landelijk niveau vergelijken tussen deze koppel-eigenschappen. Andere koppel-eigenschappen waarvan u de landelijke cijfers kunt opvragen zijn bijvoorbeeld kleur ei of handelsnorm.

Nieuws uit de Pluimveehouderij

Categorie 300 op veesaldo-kaart

14-12-2016
Pluimveehouderij

U kunt al veesaldokaarten opvragen, dit kan per koppel of over het hele bedrijf. Tot nu, was dat alleen mogelijk voor...
Verder lezen

Verder lezen