Grond&Gewas:

"Efficiënt ruwvoer winnen begint met optimaal bemesten"

 

 

Home > Sectoren > Melkveehouderij > Grond & Gewas

CowVision Grond&Gewas

Eigen ruwvoerwinning en goed weidemanagement is steeds belangrijker op uw bedrijf. Zeker als u een beperkte hoeveelheid mest en mineralen mag gebruiken. Daarom hebben wij Grond&Gewas ontwikkeld. Een programma dat met minimale invoer het bemestingsadvies binnen de wettelijke kaders weergeeft.

U verdient het niet alleen in de stal maar ook op het land, door op efficiënte wijze meer droge stof per hectare te winnen. Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe meer en beter ruwvoer al snel  honderden euro’s per hectare kan opleveren. 

Voordelen:

 • Binnen de wettelijke bepalingen gebruikt u de mest op uw gras- en maisland. U heeft de zekerheid dat u het goed geregeld heeft en dat geeft rust.
 • Bemestingsadviezen van uw adviseur komen automatisch in Grond&Gewas. U heeft alles op één plek. 
  U heeft het mestplan voor het komende jaar beschikbaar voor gras- en maisland. U weet precies hoeveel u nodig heeft gedurende het seizoen. Mestoverschotten kunt u veel eerder afvoeren en tegen een betere prijs.
 • Elk perceel heeft zijn eigen eigenschappen en historie (ander gewas, ander gebruik). Grond&Gewas houdt rekening met de bemestingsbehoefte per perceel.  

Geschikt voor:

 • Iedere melkveehouder die meedoet aan derogatie
 • Geen derogatie?
  Dan heeft u andere wettelijke normen. Ook dan is het belangrijk om inzicht te hebben in de optimale verdeling van drijf- en kunstmest op uw percelen.
 • Biologisch?
  Dan is het nog belangrijker om het optimale uit drijfmest te halen en de percelen naar behoeft te bemesten. Grond&Gewas helpt u daarbij.

Sturen op wettelijk toegestane hoeveelheden

Een verbetering van de voederwaarde begint met een betere mestverdeling. Voorheen stuurden we op een landbouwkundig optimum. In Grond&Gewas sturen we op wettelijke toegestane hoeveelheden drijf- en kunstmest.

Hoe gaat het in zijn werk:

 • Stap 1: het bemestingsplan uit AgroMineraal geeft inzicht in de hoeveelheid te gebruiken mest op uw bedrijf.
 • Stap 2: Grond&Gewas neemt de getallen uit AgroMineraal automatisch over. Bovendien ontvangt u de bemestingsadviezen van uw adviseur in het programma. Grond&Gewas combineert de wettelijke kaders met de adviezen en verdeelt de drijf- en kunstmest over uw percelen, rekening houdend met vijf snedes in het jaar.  
 • Stap 3: alle bewerkingen die u uitvoert, van maaien tot beweiden legt u vast. Grond&Gewas neemt dit mee en rekent de behoefte aan bemesting opnieuw door, per perceel.

CowVision brengt alles samen


AgroVision biedt u slimme sofware voor uw melkveebedrijf. U vindt alle belangrijk informatie over uw koeien, grond en gewassen, mineralen, voeding en ¬financiën in één programma. CowVision brengt alles samen en verbindt deze informatie. U heeft inzicht en sturing om uw bedrijfsvoering te optimaliseren, vanuit diverse invalshoeken. CowVision Grond&Gewas sluit hier perfect op aan.

 

Nieuws uit de Melkveehouderij

Informatie voor studiegroepen melkveehouderij

27-06-2018
Melkveehouderij, Nieuws

Hoe kan automatisering helpen in mijn bedrijfsvoering?Verder lezen

Verder lezen