Home > Sectoren > Melkveehouderij > Diermanagement

CowVision Dieranalyse

Met CowVision Dieranalyse kunt u op een snelle en makkelijke manier gegevens van groepen dieren of individuele dieren opvragen over melkproductie, vruchtbaarheid en diergezondheid. Zo ziet u in één oogopslag, of u moet bijsturen en bij welke dieren dat nodig is.

Met Dieranalyse gaat u een stap verder met uw analyses. Naast standaardrapporten, kunt u zelf rapporten maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan selectief droogzetten, waarbij u snel in beeld brengt welke dieren u wilt droogzetten en met of zonder droogzetter. Dankzij Dieranalyse krijgt u inzicht in prestaties van de koeien 

Inzicht in uw veestapel

Weet u precies welke koeien boven of onder het gemiddelde presteren? En wat zijn de oorzaken daarvan? Met CowVision Dieranalsye heeft u dit direct in zicht en kunt u, indien nodig, meteen bijsturen.

Rapporten naar wens aanpassen

Een aantal rapporten, zoals u die kent in Comru, kunt u met CowVision Dieranalye aanpassen. In Comru print u bijvoorbeeld het overzicht “alle behandelingen” uit. Dit is een overzicht waar u zelf niet aan kan sleutelen. In CowVision Dieranalyse kunt u hetzelfde overzicht wel aanpassen. Bijvoorbeeld door de kolommen “celgetal” en “lactatienummer” toe te voegen. Daarnaast kunt u een selectie maken op basis van bijvoorbeeld “celgetal”. Wilt u meer weten van de individuele koe? Klik dan door en u ziet de koekaart.

Grafiek met doorklikmogelijkheden

CowVision Dieranalyse heeft een aantal grafieken waarmee u in één oogopslag de stand van zaken ziet. Op deze grafieken kunt u doorklikken

Nieuw: Bedrijfskengetallen

Een nieuw onderdeel zijn de Bedrijfskengetallen. De Bedrijfskengetallen van nu geven u inzicht over de afgelopen periode en niet over het hier en nu. De schaalvergroting en het quotumloze tijdperk (vanaf 2015) waarbij de melkproductie steeds belangrijker wordt, vraagt om andere kengetallen. In CowVision Dieranalyse worden deze voor u berekend zoals bijvoorbeeld het kengetal “Pregnancy rate” (sturen in lactatiestadium). Ook hier kunt u doorklikken tot de koekaart.

Overal bereikbaar

CowVision Dieranalyse is een onlinetoepassing, dus bereikbaar via internet. U kunt gegevens opvragen waar en wanneer u wilt.

De voordelen op een rij:

  • Gemak, u bewaakt met deze totaaloplossing het proces van melken en voeren.
  • Cockpit, in 1 overzicht alerts over melkopbrengst, krachtvoerverbruik, krachtvoerkosten en saldo
  • Direct bijsturen is mogelijk
  • Beter gesprekspartner voor uw adviseurs
  • Tijdsbesparing

Dierenartsen werken met Cowvision!

Weten welke dierenartsenpraktijken met CowVision werken? Klik hier voor meer informatie

CowVision Dieranalyse

Bekijk hier onze promotiefilm over CowVision Dieranalyse. 

CowVision brengt alles samen

Nieuws uit de Melkveehouderij

Informatie voor studiegroepen melkveehouderij

27-06-2018
Melkveehouderij, Nieuws

Hoe kan automatisering helpen in mijn bedrijfsvoering?Verder lezen

Verder lezen