Vruchtbaarheidskengetallen

Binnen Cowvision Dieranalyse maken we gebruik van kengetallen, bijvoorbeeld voor vruchtbaarheid. Een bekend kengetal is Tussenkalftijd, echter dat kengetal zegt iets over de situatie op het bedrijf van zo’n 12 maanden geleden. Lange termijn gemiddelden zijn voor de moderne melkveehouder niet erg interessant. We hebben nu drie nieuwe internationale kengetallen toegevoegd, die iets zeggen over de huidige vruchtbaarheid op uw bedrijf. Met actuele cijfers, kunt u sturen.

Pregnancy rate

Dit is het percentage drachtig geworden dieren van alle dieren die tochtig konden worden in de periode. Dit kengetal geeft het reproductie resultaat weer en wordt berekend door de Heat Detection Rate te vermenigvuldigen met de Conception Rate. Een goede streefwaarde is 25% of hoger. Lees meer

Heat Detection Rate

Dit is het percentage dieren dat is geïnsemineerd van alle dieren die tochtig konden worden. Het geeft aan hoe de tochtsignalering in die periode is geweest. Om er kort op te zitten worden vaak drieweekse periodes gekozen. Een reële goede streefwaarde is 50%.

Conception rate

Dit is het percentage drachtig geworden dieren van alle geïnsemineerde dieren. Dit kengetal geeft aan hoe gemakkelijk de dieren dragend willen worden. Een reële streefwaarde is 50%.

Resultaten over een langere periode

Deze kengetallen zijn eveneens op te vragen over een langere periode. Wilt u  inzage op kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijkse periode dan gaat u naar menu Reproductie – Kengetallen –> onderdeel Vruchtbaarheid  - Insemineren.

Belangrijk is dat meer koeien op tijd worden geïnsemineerd en zoveel mogelijk na één inseminatie ook daadwerkelijk drachtig worden. Door zoveel mogelijk tochtigheden te benutten zal dit resulteren in een goede Pregnancy Rate van 25% of hoger.

Met name bij gebruik van activiteitmeters gaat de Heat Detection Rate fors omhoog en stijgt de Pregrate ook.  Door een accurate tochtdetectie bent u in staat meer dieren te insemineren.  De top zit rond de 70% Heat Detection. Als 50% van deze dieren drachtig wordt, is de Pregnancy Rate 35%!

Grafiek: Internationale kengetallen
Pregrate; 3 weken

Laat uw adviseur meekijken

Veel dierenartsen en leveranciers van sperma en vruchtbaarheidsbegeleiding kennen deze kengetallen. U kunt hen machtigen om mee te kunnen kijken in CowVision Dieranalyse. Klik hier, hoe u hen kunt machtigen. 

Meer weten??

Wilt u eens doorpraten met een van de melkveespecialisten van AgroVision over deze kengetallen in CowVision? Wij hebben diverse mogelijkheden om u wat extra hulp te bieden. Lees hier verder.

Nieuws uit de Melkveehouderij

Informatie voor studiegroepen melkveehouderij

27-06-2018
Melkveehouderij, Nieuws

Hoe kan automatisering helpen in mijn bedrijfsvoering?Verder lezen

Verder lezen