FosfaatMonitor: uw fosfaatproductie optimaal plannen

   

Home > Sectoren > Melkveehouderij > FosfaatMonitor

FosfaatMonitor: uw fosfaatproductie optimaal plannen

Vanaf 1-1-2018 zijn fosfaatrechten van toepassing. Het stelsel richt zich uitsluitend op landbouwbedrijven met bedrijfsmatig gehouden melkvee (diercategorie 100, 101 en 102). In januari heeft u een beschikking gekregen met daarop de hoeveelheid fosfaatrechten die u toegekend heeft gekregen, dit is de basis voor de FosfaatMonitor in AgroMineraal.

In de FosfaatMonitor kunt u eenvoudig zien hoeveel dieren u nog af moet voeren en hoeveel melk u nog kunt leveren zonder aan het eind van het jaar over uw fosfaatrechten te gaan. U vindt de FosfaatMonitor in AgroMineraal onder menu ‘Mineraal’ -> 10. Fosfaatrechten.

Melkproductie

De gemiddelde melkproductie per koe bepaalt mede hoeveel fosfaat er wordt geproduceerd. U ziet in één oogopslag in welke melkproductieklasse u zit en bij welke productie u een klasse hoger of lager uitkomt. Het programma berekent dan direct het effect door hoeveel dieren u minder of meer mag houden.
Onder in het overzicht staat de berekende melkproductie op jaarbasis vermeld, gebaseerd op de fabrieksleveringen. Let op dat in de eerste paar maanden van het jaar deze wat kan afwijken ivm het effect van het aantal melkleveringen per maand.
Met deze monitor heeft u eenvoudig in beeld hoe de fosfaatproductie op uw bedrijf uitpakt en welke acties uitgevoerd moeten worden.

In een grafiek ziet u per maand de ontwikkeling van de geproduceerde fosfaat t.o.v. de beschikbare rechten. In december dient de fosfaatproductie op of onder de beschikbare rechten uit te komen.

Fosfaatproductie dieren

U kunt uitgaan van het verwacht aantal dieren uit het bemestingsplan, of u vult handmatig het verwachte aantal dieren in. De prognose maakt gebruik van de dieren uit CowVision (Comru/Agis-TFS), en loopt dus automatisch mee met uw dierregistratie.
Kies ervoor om te rekenen met de aantallen uit de prognose. Deze houdt rekening met het afkalfpatroon en de verjaardagen van de dieren en u kunt geplande aan- & afvoer invullen.  

FosfaatMonitor in AgroMineraal

De FosfaatMonitor is te vinden binnen AgroMineraal. Zo heeft u alles over uw fosfaatrechten overzichtelijk bij elkaar.

Nog geen AgroMineraal?

U kunt in 2018 gratis gebruik maken van AgroMineraal met de FosfaatMonitor. Vanaf 2019 betaalt u het normale abonnementstarief. Wij kunnen u helpen om het bemestingsplan 2018 in te stellen in AgroMineraal en uw adviseur te machtigen. Dan heeft u de verplichting van de mestwetgeving allemaal bij elkaar zittenen rekent het mooi rond.

Klik hier om u aan te melden voor AgroMineraal met de FosfaatMonitor.

Nieuws uit de Melkveehouderij

Informatie voor studiegroepen melkveehouderij

27-06-2018
Melkveehouderij, Nieuws

Hoe kan automatisering helpen in mijn bedrijfsvoering?Verder lezen

Verder lezen