Home > Sectoren > Melkveehouderij > Dynamisch Voeren

Dynamisch Voeren

‘ Hard melken’ is het credo, nu het quotum geen belemmering meer is. Veel bedrijven hebben het afgelopen jaar, of zelfs al veel langer, op de rem gestaan  qua melkproductie.  Dit met pijn in het hart, zeker als de melkprijzen hoog waren.

Nu er geen belemmering meer is in de melkproductie, is het zaak om verantwoord de productie te laten stijgen. Want het is nog steeds van het grootste belang dat de laatste liters niet meer moeten gaan kosten dan dat ze opbrengen. Kortom, het quotum beperkt u nu niet meer, maar let op de verhouding in opbrengsten en kosten. Dit is wat Dynamisch Voeren precies voor u in de gaten houdt. Dynamisch Voeren rekent het krachtvoer altijd door op de hoogste voerwinst per dag. De melk/voerprijs verhouding blijft hierbij leidend.

Melkprijs

Met een verwachte gemiddelde melkprijs van € 32,25 in april en een gemiddelde voerprijs van € 26,5 (excl. BTW) is de melk/voerprijsverhouding 1,22, dit is een krappe verhouding. Elke kg krachtvoer moet 0,82 kg melk op leveren om geen saldoverlies te hebben. Dit betekent dat het gemiddelde krachtvoerniveau over de koppel niet heel hoog is. Dit staat in contrast met ‘hard melken’ na 1 april.

Hard melken is een prima doelstelling, maar doe het wel verantwoord. Wat u overhoudt per kg melk na aftrek van de voerkosten is de voerwinst. Hoe krapper de melk/voerprijsverhouding hoe lager de voerwinst wordt. Dynamisch Voeren zoekt op koeniveau uit bij welk krachtvoerniveau de voerwinst het minst daalt.

Uw veestapel

Zit er nog potentie in de veestapel omdat u op de rem heeft gestaan in verband met quotum, dan kan deze potentie nu na 1 april ten volle benut gaan worden. Voor elke koe wordt het kantelpunt opgezocht waarbij bij meer krachtvoer er te weinig extra melk terugkomt om de (kracht)voerkosten te dekken.

Natuurlijk kunt u er voor kiezen om qua melkproductie toch te willen stijgen door harder te gaan voeren. Met de huidige melk/voerprijsverhouding  kiest u dan ook automatisch voor een lagere marge/voerwinst per dier.

Dynamisch Voeren heeft de mogelijkheid om hierin te sturen. Met uw adviseur kunt u een vast krachtvoer niveau instellen en daarmee het krachtvoeradvies verhogen. De maximale verhoging is 25% t.o.v. het huidige dynamisch advies. Reageren de koeien er goed op en u wilt meer instellen, dan kan één of twee weken later eventueel nog een verhoging doorgevoerd worden, omdat het ‘niet gecorrigeerde’ advies dan ook zal zijn gestegen. Zo kunt u gecontroleerd krachtvoer verhogen en haalt u ook uit uw dieren wat u de afgelopen periode heeft moeten laten liggen.

Controleer 2x per week of de melkproductie per koe ook voldoende toeneemt om de extra kosten te dekken. Is dit niet meer het geval, verhoog dan in ieders geval het krachtvoerniveau niet meer, maar ga op andere punten eerst optimaliseren.

Helaas is er niet in alle gevallen een positieve reactie in de melkgift. Het is dan verstandig de verhoging weer terug te draaien. Anders voert u meer krachtvoer en daalt uw ruwvoeropname. Bij een voldoende ruwvoerpositie bent u dan altijd duurder uit. U kunt met CowVision VoerwinstMonitor uw ruwvoeropname in beeld brengen en ziet u exact het effect van meer of minder krachtvoer gaan voeren in de opname uit het basisrantsoen.

Onderzoek Dynamisch voeren

Het gehele onderzoek is op te vragen bij AgroVision.

Interesse?

Bel ons: 0570 664 115

of vul het contactformulier in

In CowVision komt alles samen!

Geintegreerd in Voerportaal

Dynamisch Voeren is nu geïntegreerd met het Voerportaal. Het Voerportaal kan nu ook de Dynamisch Voeren adviezen berekenen en automatisch doorsturen naar de procescomputer. Alle bekende rapportages en instellingen voor Dynamisch Voeren zijn beschikbaar. Alles in de nieuwe overzichtelijke stijl van CowVision.

Probleemloze overstap

Omdat dynamisch voeren een dagelijks proces is, willen we de overstap voor iedereen zonder problemen laten verlopen. We willen dit proces goed begeleiden en zetten wekelijks een groep gebruikers over. Voert u al dynamisch? U ontvangt vanzelf het bericht wanneer u aan de beurt bent. Kunt u niet wachten? Meld u hier aan, dan zetten wij u met voorrang over.

Met voorrang Dynamisch Voeren via Voerportaal

info@agrovision.nl

Nieuws uit de Melkveehouderij

Informatie voor studiegroepen melkveehouderij

27-06-2018
Melkveehouderij, Nieuws

Hoe kan automatisering helpen in mijn bedrijfsvoering?Verder lezen

Verder lezen