Home > Over ons > Privacy statement

Als u werkt met de online producten van AgroVision, vragen wij u ons Privacy Statement door te lezen en ermee akkoord te gaan. Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.

AgroVision Privacy Statement

AgroVision B.V., haar dochtermaatschappijen AgroSoft en CercoSoft (hierna: ‘wij’) verwerken persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om helder, duidelijk en transparant te zijn over wat we met verzamelde gegevens doen. In dit privacy statement beantwoorden wij de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door AgroVision.

Heeft u vragen over dit privacy statement?, neemt u dan contact met ons op.

AgroVision

Gevestigd: Keulenstraat 15, 7418 ET Deventer

Welke gegevens verwerken wij?

Wij hebben

 • Programma’s voor management en boekhouding voor de agrarische ondernemer.
 •  Adviesproducten voor de agribusiness. Data-integratie en uitwisseling.

De producten en diensten zijn ontworpen en ingericht om Dier- en gewasgegevens mee te verwerken. Onze financiële producten zijn gericht op de financiële administratie en bedrijfsvoering van de onderneming van onze klanten. Bij deze producten en diensten is niet rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Mocht u zelf, bijvoorbeeld in een commentaarveld, privacygevoelige informatie opslaan (bijvoorbeeld het geloof van een medewerker), dan valt dat buiten dit statement.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u de gegevens die wij verwerken:

1. Gegevens die door u zijn verstrekt om de dienst die u heeft afgenomen te kunnen leveren; zoals bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.

2. Gegevens die door u zijn verstrekt bij het aanmaken en/of onderhouden van een digitaal gebruikersprofiel; zoals geboortedatum, sector en functie, nieuwsbrieven die u wel/niet wenst te ontvangen, het sociale media profiel, onderwerpen en interessegebieden waar u meer over wilt lezen.

3. Afgeleide gegevens; wij ontvangen gegevens wanneer u onze digitale diensten (de website,apps of nieuwsbrieven) gebruikt. Zoals bijv. het apparaat waar u onze sites of apps mee bezoekt, de door u bezochte pagina’s in ons netwerk, de door u gelezen artikelen, locatie van lezen (op gemeente niveau), clicks op tekstlinks en advertenties, gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip, gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend met voorafgaande toestemming verzameld. Deze toestemming wordt gevraagd op het moment dat u (een van) onze site (s) bezoekt.

4. Gegevens die voortvloeien uit uw contactgeschiedenis (het incidentele contact dat u heeft gehad met een van onze contactkanalen (helpdesk, accountmanager, e-mail, briefpost, website etc.); denk aan gespreksnotities, uw vragen, klachten en bijvoorbeeld deelname aan ons klanttevredenheidonderzoek.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

A. Voor het uit kunnen voeren van onze Diensten

Wij hebben bijvoorbeeld uw persoonsgegevens nodig om u een factuur te kunnen versturen. Daarnaast kunt u ons via verschillende kanalen bereiken, zoals onder andere telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

B. Om wettelijke verplichtingen na te komen

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te kunnen voldoen.

C. Het verbeteren en innoveren van onze dienstverlening

We gebruiken persoonsgegevens ook om onze producten en diensten te verbeteren. Zo verzamelen we bijvoorbeeld het klikgedrag op de websites om te analyseren welke artikelen het meest of minst gelezen worden en verzamelen voorkeuren/interessegebieden en combineren dit met gelezen artikelen om op deze manier relevante gepersonaliseerde artikelen of nieuwsbrieven te tonen.

D. Om marketingactiviteiten uit te voeren

We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of apps die op maat zijn gemaakt voor u. Of met gepersonaliseerde advertenties van ons op apps en sites van andere partijen en social media. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ (custom audiences) via sociale media platforms zoals Facebook, Twitter, Linkedin. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven. Als u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond kunt u zich hiervoor bij deze platforms afmelden.

Bijzondere gegevens

Wij verwerken enkel 1 type bijzondere persoonsgegevens: geslacht. Geslacht verwerken we om u aan te kunnen spreken met ‘mevrouw’ of ‘meneer’.

Hoe zorgen we ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij hebben de volgende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van zijn product of dienst:

 • Beveiligingsrisico’s worden jaarlijks in kaart gebracht door risico-analyses uit te voeren en aan de hand hiervan worden acties opgevolgd
 • Geheimhoudingsverplichtingen in arbeidscontracten is gewaarborgd door HR (inclusief jaarlijkse audits)
 • Enkel bevoegd personeel heeft toegang tot de Persoonsgegevens
 •  Fysieke lokaties zijn afgesloten voor onbevoegden. Voor eigen personeel is het pand toegankelijk met een beveiligingspas of sleutel, welke ook ingenomen worden bij uit dienst treding.
 • Bezoekers krijgen altijd een badge en mogen alleen onder begeleiding van de data processor het pand in. Er is bewustwording bij medewerkers ook actief te vragen wat een bezoeker doet indien deze alleen op een afdeling is.
 • De applicatieservers worden altijd geupdate met de laatste securitypatches en ook de virusscanners worden automatisch geupdate.
 • Privacygevoelige informatie wordt uitsluitend verstuurd via versleutelde verbindingen (ssl).
 • Alle gegevens (dus ook de privacygevoelige gegevens) zijn afgeschermd door middel van logische toegangscontroles, zoals persoonlijke toegangscodes of een trust-relatie tussen applicaties.
 •  Wachtwoorden worden altijd versleuteld opgeslagen.
 • Toegang tot de systemen wordt gelogd en gemonitored.
 • Herstelprocedures worden actief getest (2 keer per jaar).

Wij hebben ons geconformeerd aan het volgende Information Security Management System (ISMS): ISO 27001

Rechten van betrokkenen

 • De opdrachtgever heeft toegang tot zijn gegevens via een login waardoor hij inzage in zijn data kan krijgen en wijzigingen in zijn data kan doorvoeren.
 • Mocht dit niet het geval zijn dan voeren wij op verzoek de correctie uit. Bij een schriftelijk ondertekend verwijderverzoek en een controle op de identiteit van de opdrachtgever verwijdert AgroVision de gegevens.
 • Na beëindiging van de overeenkomst met een opdrachtgever verwijderen wij de persoonsgegevens principe binnen één maand zo dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn.
 • Bij het verzoek tot retourneren van data werkt AgroVision in alle redelijkheid mee. Mocht het verzoek te specifiek zijn, dan verstreken wij tegen betaling op basis van uurtarief de gegevens.

Begrippen

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, rekeningnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of een overschrijving. Het gaat om alle gegevens die we in verband met u kunnen brengen.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.
 • Relaties:
 1. alle natuurlijke personen en organisaties die betaalde en onbetaalde diensten van ons afnemen of in het verleden hebben afgenomen en
 2. alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met ons.
 • Diensten: alle huidige en toekomstige elektronische dan wel digitale diensten die wij aanbieden, zoals onder meer de (mobiele) websites, eventuele webwinkels, alle digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen (zoals e-paper en RSS-feeds) en archieven, alsmede alle events, die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen of waar natuurlijke personen of rechtspersonen op geabonneerd zijn.

Kunnen & mogen wij dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.agrovision.nl.

AgroVision Nieuws

Nieuw in CowManager: Fertility Insights en nieuw prijsmodel

13-06-2018
Nieuws, Melkveehouderij, Algemeen

CowManager monitort de vruchtbaarheid, gezondheid en voeding van uw koeien met indrukwekkende precisie. AgroVision is...
Verder lezen

Verder lezen