Home > Over ons > Nieuws > Melkveehouderij

Nieuw: ‘Overzicht voeropname’ per dag, per groep

26-06-2017

In het onderdeel VoerwinstMonitor is een nieuw overzicht opgenomen: ‘Voeropname’. Dit nieuwe rapport geeft van elke dag weer hoeveel kg droge stof is opgenomen uit kuilgras, maïs, overig ruwvoer, natte en droge bijproducten, mengvoer en mineralen. De grafiek geeft direct weer hoe stabiel de droge stof opname is of hoeveel de opname van bijvoorbeeld het ruwvoer fluctueert.

Het is zo heel handig terug te kijken hoe een aantal weken geleden de rantsoenopname is geweest ten opzichte van vandaag. Maar ook is direct te zien wanneer er bv extra ‘prik’ of bepaalde bijproducten zijn gevoerd en wanneer u daarmee bent gestopt.

Dit rapport is voor elke voergroep afzonderlijk en voor combinaties van groepen op te vragen! Analyse per voergroep en het verschil tussen b.v. hoog- en laagproductieve groep is zo snel inzichtelijk.

Nieuw is dat voor de droge koeien en jongvee groepen, nu ook de voeropname opgevraagd kan worden. De opname in deze kritische groepen is nu in een mooi overzicht te monitoren. Hoe stabiel is de drogestof opname bij de droge koeien en wordt er gemiddeld wel de gewenste 13 kg ds opgenomen? De transitieperiode is zo goed te monitoren. Samen met  uw adviseur kunt u inzichtelijk maken hoe werkelijk is gevoerd. Op basis hiervan kunnen de juiste aanpassingen voorgesteld worden!

Klik op de afbeelding voor een vergroting

 

 

Wat anderen vinden van onze producten