Home > Over ons > Nieuws > Melkveehouderij

Bedrijfsanalyse met Snelzicht, snel en effectief!

13-07-2017

Om snel een totaal beeld te krijgen van de belangrijkste kengetallen, actuele attenties en trends, is Snelzicht een handig rapport. Het overzicht is kort en bondig en biedt een complete en snelle analyse van de huidige situatie ten aanzien van melkproductie, vruchtbaarheid en gezondheid. In combinatie met voergegevens signaleert u snel de zwakke punten. Met behulp van specifieke rapporten kunt u verder analyseren en zoeken naar oorzaken. Snelzicht is ontwikkeld in overleg met diverse adviseurs, die ook op uw bedrijf komen. Ook dierenartsen maken veelvuldig gebruik van dit rapport.

Machtig uw (voer)adviseurs en dierenarts dan ook, zodat zij altijd beschikking hebben over dit handige overzicht. Klik hier hoe u een machtiging kunt instellen.

Dagproductie en Afwijkingen
Het rapport Snelzicht vindt u onder Melkproductie -> 02. Snelzicht. Het geeft een totaaloverzicht van de vruchtbaarheid en de melkproductiegegevens gebaseerd op de laatste MPR. Wilt u Snelzicht op een  andere MPR-datum zien, dan klikt u deze aan onder het kopje Filters. De dagproductie ziet u meteen bovenaan staan, opgedeeld in Dagproductie en 305-dagenproductie. Daaronder staan de Signaleringafwijkingen van de betreffende MPR. De samenstelling van de melk zegt veel over de gezondheid van de koeien. Wanneer de vet/eiwit-verhouding groter is  dan 1,25, kan dit een aanwijzing zijn voor slepende melkziekte.
Dieren die een attentie hebben voor slepende melkziekte, kunt u onderaan terugvinden onder het kopje Dierattenties. Een eiwitgehalte van < 3% wijst vaak op een energiegebrek. Als meerdere dieren geen goede vet/eiwit-verhouding hebben, vraagt dat om eens naar uw bedrijfsvoering te kijken. Een goed rantsoen is hier een belangrijke factor in.

Vruchtbaarheid
Onder het kopje Vruchtbaarheid vindt u bijvoorbeeld de verwachte TKT en het interval afkalving – 1ste inseminatie terug. Wanneer u hier verder op wilt inzoomen, gaat u naar de Kengetallen (Melkproductie -> Kengetallen -> Vruchtbaarheid: rondom kalven). Hier kunt u doorklikken op de getallen om te bekijken om welke dieren dit gaat.

Dierattenties
Is het celgetal van dieren te hoog? Zijn er dieren met een afwijkende vet- en/of eiwitpercentage? Welke dieren hebben een attentie voor slepende melkziekte? Deze dieren vindt u terug onder het kopje Dierattenties. Door te klikken op een koe, opent de koekaart met het tabblad Melkproductie. Hier ziet u alle melkcontroles per lactatie onder elkaar staan. Zo kunt u snel terugkijken of deze koe bijvoorbeeld al langer een hoog celgetal heeft.

Wat anderen vinden van onze producten