Home > Over ons > Nieuws

Omrekennorm geslachte dieren

28-12-2017

Op RVO.nl staat bij Tabel 7 (forfaitaire gehalten stikstof en fosfaat in dieren 2016-2017) de opmerking dat wanneer van dieren alleen het geslacht-gewicht bekend is, deze dient te worden omgerekend naar het levende gewicht. Maar welke omrekennorm moet er dan worden gebruikt?

In de sector wordt nu nog altijd gerekend met een omrekennorm van 1,3 van geslacht-gewicht naar levend gewicht. Het antwoord van RVO is dat de omrekenfactor wordt bepaald aan de hand van de KWIN (Handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij). Op basis van de laatste gegevens is de omrekenfactor 1,26. Dat betekent dat het inslachtingspercentage moet zakken van 23% naar 20,6%. Voor meer informatie van toepassen en handhaving van juiste omrekenfactoren, kunt u het beste contact opnemen met RVO. Heeft u vragen hoe u dit technisch verandert in uw pakket? Neem dan uiteraard contact met onze helpdesk op.

AgroVision Nieuws

Nieuw in CowManager: Fertility Insights en nieuw prijsmodel

13-06-2018
Nieuws, Melkveehouderij, Algemeen

CowManager monitort de vruchtbaarheid, gezondheid en voeding van uw koeien met indrukwekkende precisie. AgroVision is...
Verder lezen

Verder lezen