Home > Over ons > Nieuws

Gebruik liquiditeitsbegroting voor heldere prognose

29-03-2018

Hoe maakt u een liquiditeitsbegroting? Dat is eenvoudig, in Mifas-Financieel is deze voor iedereen beschikbaar.  
U vindt de liquiditeitsbegroting in Mifas via ‘Financieel, Overzichten, Liquiditeitsbegroting’. Klik op de knop ‘Toevoegen’ om een liquiditeitsbegroting te maken.
U ziet nu een scherm met 12 maanden in beeld met een totaalkolom.  De eerste 6 maanden hiervan zijn de afgelopen gerealiseerde maanden. De overige 6 maanden zijn bedoeld om de prognose voor de komende maanden in te vullen.  
Het scherm is verder verdeeld in ontvangsten en uitgaven.  Per ingestelde “verdichting” (=samenvoeging) worden deze als totaalbedrag getoond. Klik op het plusje voor een verdichting om de onderliggende grootboekrekeningen te zien en om prognosebedragen aan te passen.

 


 
Wat vult u in?
Om enig houvast te hebben kunt u de bedragen uit een voorliggende periode in laten vullen in de liquiditeitsbegroting.  Klik hiervoor op de knop ‘Invoerhulp’ en vervolgens op ‘Kopiëren cijfers voorliggende periode’.  Hierna past u de bedragen in de prognose maanden aan. Dit kan best lastig zijn, want wat neemt u als opbrengstprijs voor uw product over een paar maanden? U kunt hiervoor gebruik maken verwachtingen van bijvoorbeeld uw bank.
Houdt ook rekening met seizoenstoeslagen of –heffingen!

AgroVision Nieuws

Sneltoetsen in Pigmanager

28-06-2018
Varkenshouderij

We krijgen regelmatig de vraag waarom de rekenmachine uit Pigmanager is gehaald. Het icoontje is weg, maar u roept...
Verder lezen

Verder lezen