Home > 

GVE-reductieregeling: Controleer of u in december voldoet aan de regeling

Met de CowVision GVE-Monitor heeft u tot het einde van dit jaar, direct zicht op de ontwikkeling van het aantal GVE’s op uw bedrijf. Voor de vierde periode is het gemiddeld aantal GVE’s over december van belang voor de afrekening. Controleer nu waar u staat. Door net voor 1 december nog dieren af te voeren is het effect op een lagere gemiddeld GVE het grootst en hoeft u het minste aantal dieren af te voeren.

Grip houden
U kunt grip houden op de GVE-ontwikkeling op uw bedrijf met de GVE-Monitor in CowVision Dieranalyse. Tot aan het einde van het jaar heeft u direct zicht op het gemiddeld aantal GVE’s per periode. Hierbij wordt automatisch rekening gehouden met koeien en pinken die kalven, kalveren die blijven, afkalfpatroon etc. U kunt zelf de verwachte afvoer van dieren invoeren en weet direct of dit voldoende is om geen boete te krijgen.

Tips gebruik GVE monitor
Gaat u de GVE-Monitor gebruiken dan is het van belang dat de uitgangspunten kloppen, namelijk of de aantallen GVE’s op de peildata kloppen! Hier is veel over te doen geweest en het is dus belangrijk dat u in de GVE monitor controleert of de aantallen dieren op de peildata en of de gemiddeld aanwezige dieren correct zijn: 

  1. peildatum 2 juli 2015 (bepaald door RVO, zie onder andere Melkweb)
  2. peildatum 1 oktober 2016 (bepaald door RVO, zie onder andere Melkweb)
  3. Controleer of het gemiddeld aantal aanwezige dieren in de huidige maand klopt! Vergelijk daarvoor eenmalig het aantal aanwezig met het aantal aanwezig in Comru (Dieradministratie ->Veebestand ->administratieve aantallen).
  4. Voldoet u aan de eis van de jongveebezetting? Geef aan vanaf welke maand het jongveegetal geldt, alleen indien u jongvee ouder dan 35 dagen heeft afgevoerd naar een ander UBN in Nederland.

 

Alleen als de uitgangspunten kloppen, klopt ook de prognose van de komende maanden. Om diverse redenen kan een afwijking voor komen. Neem bij verschillen eventueel contact op met de helpdesk om dit op te lossen.

Adviseur machtigen
Machtig ook uw adviseur om mee te kunnen kijken met de GVE-Monitor (en eventueel andere onderdelen Voerportaal, AgroMineraal). Klik hier hoe u machtigingen kunt instellen.

AgroVision Nieuws

Eerst uitval bij biggen, daarna spenen invoeren

29-10-2018
Nieuws, Varkenshouderij

U gebruikt de PigVision Mobile app en u vraagt zich af waarom u bij de speenlijst de uitval van de biggen niet kwijt...
Verder lezen

Verder lezen