Column van Kees – PlanetProof vergroot belangstelling voor beslissingsondersteunende systemen

Na een droog voorjaar is het tij eind mei gekeerd. In het westelijke helft van Nederland viel meer dan 100 millimeter en in het noordwesten op diverse plaatsen meer dan 150 mm. De Achterhoek en delen van Overijssel moesten het echter stellen met nog geen 50 mm. Vanaf 20 juni is het beeld opnieuw omgeslagen en ziet het er voorlopig niet naar uit dat er neerslag van betekenis zal vallen de komende periode. Voor een groot deel van het stroomgebied van de Dommel geldt inmiddels al een beregeningsverbod vanuit oppervlaktewater.

Hou aantastingen goed in de gaten

De gewassen zijn in juni hard gegroeid en over het algemeen is de stand uitstekend. Vanaf half juni was er hier en daar phytophthora te vinden. In een aantal percelen zelfs forse aantastingen. Met het huidige weer kan dat effectief de kop ingedrukt worden. Rond dezelfde tijd kwamen in vroege percelen plantuien de eerste haarden valse meeldauw voor. Hou deze teelten en omliggende percelen goed in de gaten. Deze vroege aantastingen blijven voor de rest van het seizoen mogelijke bronnen voor nieuwe infecties!

Belangstelling PlanetProof groeit

Meer telers zijn dit jaar met het PlanetProof keurmerk aan de slag gegaan. Een goede voorbereiding van gewasbescherming is daarbij onmisbaar. In het puntensysteem zal regelmatig gekeken moeten worden in hoeverre het opgestelde plan aangepast moet worden. Voor de ziektebestrijding in aardappelen en uien is voor het toepassen van sleutelfungiciden het gebruik van een adviessysteem vereist. Onder meer door deze ontwikkeling en de toegenomen agressiviteit van enkele ziekten (phytophthora, cercospora, koprot, alternaria) zien we de belangstelling voor beslissingsondersteunende systemen groeien. Veel telers zien vooral toegevoegde waarde van de combinatie van een eigen weerstation en een adviesprogramma. Sinds kort kunnen we de metingen van Sencrop en Geobas stations koppelen aan modules als Gewis en Prophy.

Meer weten over PlanetProof?

Kees Vogelaar geeft tips hoe u aan de voorwaarden kunt voldoen

Lees Kennisartikel

Strengere regelgeving voor telers

De nationale en Europese regelgeving zorgen voor een beperking van de speelruimte voor de agrarische ondernemers. De rechterlijke uitspraken rond PAS gaan grote gevolgen hebben voor grote groepen veehouders maar ook voor veel geplande activiteiten in andere sectoren. De plannen rond kringlooplandbouw bevatten veel open einden. Moet het onder water zetten van het veenweidegebied het CO2 probleem oplossen? Een eerlijke prijs voor agrarische producten speekt ons aan. Maar hoe dat te realiseren op een vrije wereldmarkt?

De afhankelijkheid van chemische gewasbescherming moet kleiner. Het lijkt mij daarom verstandig om de positieve kanten van de DNA modificatie methode CRISPR-Cas goed voor het voetlicht te brengen. Wat kan het betekenen voor de malariabestrijding en het verminderen van middelengebruik voor ziektebestrijding? Welke rol kan het spelen bij het reduceren van het antibioticagebruik en wat kan het bijdragen aan het behalen van de kwaliteitsnormen voor drinkwater?  Het ontwikkelen van rassen met een hoge mate van resistentie voor Phytophthora wordt er in ieder geval een stuk eenvoudiger en sneller mee.

In een recent rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving staat dat we nog niet op schema zitten met het halen van de waternormen. Het hanteren van nieuwe driftbeperkende technieken moet ons op het goede spoor zetten. Maar zeker zo belangrijk is, dat we netjes en zorgvuldig werken. Ieders maximale inspanning om te voorkomen dat er middelen in het water komen is vereist!

Terugkijken op een goed financieel jaar

Deze weken komen er veel poolprijzen van het afgelopen seizoen naar buiten. In het ene geval de hoogste financiële hectare opbrengst ooit (pootgoed), in het andere geval een kleine tegenvaller (graanprijs zakte na een goed begin toch terug). Maar over de hele linie zal 2018 als een financieel goed jaar de boeken ingaan. Hopen dat het in 2019 een passend vervolg krijgt.

Ook interessant

Adviesberichten

Dagelijks de infectiekans en ziektedruk van o.a. Phytophthora of Meeldauw in uw mailbox

CropVision Gewis

Nauwkeurig advies voor slimmer en effectiever spuiten

CropVision Gewis met uw GeoBas weerstation

Nauwkeurig spuitadvies met uw eigen lokale weerdata van GeoBas

CropVision Gewis met uw Sencrop weerstation

Nauwkeurig spuitadvies met uw eigen lokale weerdata van Sencrop