Home > Sectoren > Teelt > Agribusiness

TeeltCentraal/TeeltMonitor

Voor een snelle informatie-uitwisseling tussen teler en afnemer heeft AgroVision slimme oplossingen. De teler registreert zelf via een managementsysteem of direct in teeltcentraal en verstuurt de data naar de agribusiness. gegevens die door de agriobusiness worden gebruikt voor benchmarking, controle of advisering.

Teelt nieuws

Ervaring CropVision - Online teeltregistratie biedt veel gemak

07-12-2017
Teelt, Teelt, Nieuws

Akkerbouwer Peter Begeman in het Drentse Nieuw Annerveen teelt zetmeelaardappelen, suikerbieten, wintertarwe en...
Verder lezen

Verder lezen