Home > Sectoren > Melkveehouderij > Diermanagement > GVE-Monitor

GVE-Monitor: actief sturen op GVE reductie

Om de gevolgen van de GVE-reductieregeling te beperken dient u actief te sturen op het aantal dieren dat op uw bedrijf aanwezig zijn. De GVE-Monitor in CowVision helpt u hierbij.

Uit het aantal dieren op de referentiedata (2-7-‘15 en 1-10-‘16) wordt de GVE-referentie en de taakstelling per periode bepaald. Het is belangrijk deze aantallen altijd te controleren met de referentieaantallen die RVO heeft berekend en u heeft kenbaar gemaakt. De GVE-Monitor geeft  direct inzicht in de ontwikkeling van het aantal GVE’s per periode. Voor de reductieregeling is het gemiddeld aantal GVE per maand van belang. Het aantal GVE’s vandaag geeft daarom geen compleet beeld.

De GVE-Monitor brengt op basis van gegevens van uw eigen veestapel de toename in GVE-aantallen uit aanwas in beeld. Dit betreft het afkalven van vaarzen, overgangen van vaarskalf naar pink en de geboorte van vaarskalvereren.

Met de grafiek ziet u meteen hoeveel u afwijkt van de referentie, als u geen dieren zou afvoeren. De tabel vermeldt hoeveel GVE’s u per periode moet afvoeren om aan de reductieregeling te voldoen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

De GVE-monitor geeft u direct inzicht in de acties die u moet ondernemen! Bovendien is GVE-Monitor een standaard onderdeel van CowVision.

Prognose maken

U kunt zelf per maand de normale verwachte afvoer invoeren. Op deze manier kunt u per periode snel zien hoeveel extra dieren nog afgevoerd moeten worden om geen boete te riskeren of zelfs geen solidariteitsheffing hoeven te betalen. De boete, heffing en bonus worden direct onder aan het overzicht berekend

Waarom een GVE-Monitor?

In december werd door de zuivelindustrie (ZuivelNL) het fosfaatreductieplan gepresenteerd. Inmiddels is het plan een ministeriele regeling geworden en is het plan op onderdelen aangepast. Het belangrijkste voor u als veehouder is de GVE-reductieregeling.  RVO heeft nog  een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de oorspronkelijke (ZuivelNL-) versie. Deze wijzigingen zijn inmiddels ook opgenomen in GVE-Monitor van CowVision.

Jongveegetal

De berekening van het jongveegetal is  van toepassing als jongvee, ouder dan 35 dagen, is afgevoerd naar een Nederlands UBN. In de GVE-Monitor kunt u zelf aan te geven of het jongveegetal voor uw bedrijf van toepassing is en vanaf welke periode. Als dit is ingesteld, ziet u bij de berekeningen en de  grafiek direct de uitkomst van het jongveegetal. 

Download het kennisdocument

We hebben de gevolgen van de GVE-reductieregeling voor u op een rijtje gezet. Klik hier om het kennisdocument GVE-Monitor te downloaden.

CowVision brengt alles samen

AgroVision biedt u slimme sofware voor uw melkveebedrijf. U vindt alle belangrijk informatie over uw koeien, grond en gewassen, mineralen, voeren en financiën in één programma. CowVision brengt alles samen en verbindt deze informatie. U heeft inzicht en sturing om uw bedrijfsvoering te optimaliseren, vanuit diverse invalshoeken

Meer weten? Klik hier

 

    

Nieuws uit de Melkveehouderij

De eerste aflevering van een SensOor

28-08-2017
Melkveehouderij

Sinds kort verkoopt AgroVision de SensOren van Agis. Dat betekent ook, dat AgroVision de support en het afleveren voor...
Verder lezen

Verder lezen